Vodní filtry Dionela

Vodní filtry Dionela můžete umístit na kuchyňskou linku i pod ni. Pomohou vám proti přechodné tvrdosti vody, odstraní dusičnany a další škodliviny.

Společnost Aqua Aurea s.r.o. nechala otestovat účinnost svých výrobků na hlavní relevantní mikrokontaminanty – pesticidy, farmaka, hormony a látky osobní péče. Testování ve státním podniku Povodí Vltavy, VHL Plzeň spočívalo v umělém přidání 200 mikrokontaminantů do pitné vody a jejich následném odstraňování vodním filtrem Dionela FAM1. Byly změřeny koncentrace na vstupu a na výstupu filtru. Výsledky byly hodnoceny výpočtem účinnosti záchytu na filtrační jednotce. Průměrná účinnost záchytu je 92,5 %. Více informací o tomto testu filtru Dionela si můžete přečíst v samostatném článku.

Zobrazuji 1–12 z 13 produktů