Doprava nad 2000 Kč zdarma

O vodě

Pitná voda

Voda je nezbytnou součástí našeho života. Lidské tělo se z velkého podílu skládá z vody. Například kojenec je tvořen ze čtyř pětin vodou a dospělý člověk asi ze dvou třetin, u starších lidí se jedná přibližně o polovinu jejich hmotnosti.

Mnoho lidí trpí dehydratací, ovšem na celkový nedostatek vody jsou nejcitlivější zejména kojenci, malé děti a staří lidé. Pokud trpíme nedostatkem vody, naše tělo se s tím vyrovnává daleko hůře než s hladem. Již ve chvíli, kdy ztratíme 20 % tělesné vody, zemřeme. Lidé mohou zemřít na dehydrataci během 5 – 7 dnů.

Vodu tedy potřebujeme ke svému životu. Ať už máme studnu nebo pijeme vodu z veřejného vodovodu, jsme každý den ovlivňováni tím, co pijeme. Bohužel se tak do našeho těla každý dostávají škodliviny jako je arzen, kadmium, olovo a další. Tyto prvky jsou ve vodě sice obsaženy v nízkých koncentracích, přesto však negativně ovlivňují naše zdraví.

Pokud tedy chceme své zdraví chránit, měli bychom se snažit, aby pitná voda, která teče z našeho kohoutku, byla vysoce kvalitní. V tomto nám mohou pomoci například právě vodní filtry.


Kontaminace pitných vod

Voda, kterou používáme jako vodu pitnou, je z cca 55 % získávána z povrchových zdrojů. Bohužel bývá znečištěna dusičnany, pesticidy, zbytky hnojiv a také bakteriemi. Nadzemní zdroje vody, cca 45 %, mívají zase nadměrnou tvrdost a nadlimitní množství těžkých kovů.

Do všech zdrojů vody se také dostávají chemické látky z průmyslové výroby. Současný standard na pitnou vodu na toto reaguje tzv. skupinovým stanovením koncentrace škodlivých organických látek v pitné vodě. Ropné látky (NEL) jsou dnes všudypřítomné a jsou toxické v již malých koncentracích. Důležitým kontaminantem jsou také sloučeniny organicky vázaného chloru. A právě ty poškozují zdraví i v nepatrném množství.


Chlór a jeho sloučeniny

Ve vodě, která obsahuje chlór, vznikají tzv. trihalometany, tedy chlorované organické látky, které mají prokazatelný karcinogenní a mutagenní účinky. Bylo vědecky zjištěno, že 9 % rakovin močového měchýře a 18 % rakovin tlustého střeva způsobuje konzumace chlorované vody. Stanovit tyto specifické organické látky je velmi náročné a drahé, takže se o jejich přítomnosti nebo nepřítomnosti nedozvíte z tzv. zkráceného rozboru vody, ale pouze pokud si pořídíte pouze kompletní rozbor vody v celé šíři, za cca 15 tisíc Kč.


Dusičnany

Spotřeba dusíkatých hnojiv v roce 1980 stoupla čtyřnásobně, oproti spotřebě po 2. světové válce. Kvůli chemizace zemědělství a vysokým dávkám dusíkatých hnojiv se stále častěji objevují dusičnany ve vodě.

Zdravotní nebezpečí dusičnanů (NO3) plyne z možnosti jejich bakteriální redukce v zažívacím traktu člověka na toxické dusitany (NO2). Byl prokázán zvýšený výskyt rakoviny žaludku, jater, tlustého střeva a močového měchýře v důsledku obsahu dusičnanů ve vodě.

Pokud se chceme zbavit dusičnanů ve vodě, musíme používat filtrovanou vodu. Jen tak snížíme jejich příjem do našeho těla.

Chemizace našeho životního prostředí vykonala své i ve studnách. Už dávno neplatí, že voda ze studny je ta nejlepší. Voda ze studny většinou obsahuje velké množství dusičnanů, ty se ovšem převařením nezničí. Zdravotně rizikových je asi 70 % studní v České republice. Tento odhad se týká cca 800 tisíc studní veřejných, neveřejných i soukromých, kterými je na území ČR zásobováno cca 1,44 miliónu spotřebitelů.

V současnosti navíc vzniká mnoho vrtaných studní, ve kterých je zvýšená pravděpodobnost výskytu těžkých kovů, především arzenu. Koncentrace těžkých kovů přitom nebývá při běžném zkráceném rozboru, požadovaném pro kolaudaci, stanovována.


Těžké kovy

Těžké kovy se do pitné vody dostávají vyluhováním z hornin, z odpadů těžby a úpraven rud, odpadů z energetiky a z metalurgického průmyslu. Patří sem i arzen. Ten často provází výskyt radonu. Arzen je karcinogenní a toxický těžký kov, proto se rozhodla Světová zdravotnická organizace snížit maximální přípustné množství arzenu v pitné vody z 50 na 10 uq/litr.


Nejrozšířenější omyly uživatelů vody

Převařením vody se zbavíte pouze bakterií, ale ne ostatního znečištění. Pro vaření je tedy nezbytné nutné používat vodu stejně kvalitní, jako na pití.

Chlór z vody nevyprchá, ale spotřebovává se na oxidaci jiných složek vody a samovolně se rozpadá, chlorový zápach není znakem kvalitní pitné vody. Pokud cítíme trpkou chuť vody, tak není způsobena chlórem, ale chlorovanými organickým látkami s karcinogenními účinky (převážně chloroform).


Jak získat kvalitní vody přímé spotřeby

Pokud chceme působit preventivně na naše zdraví, musíme se zbavit následujících látek ve vodě, kterou pijeme:

  1. Trihalometany, především chloroform, tento lze odstranit z pitné vody aktivním uhlím, toto médium odstraňuje z vody  nejen THM, ale další řadu karcinogenních látek. Viz DIONELA FAM1.
  2. Dusičnany a dusitany se dají odstranit z vody snadno iontoměniči. Viz DIONELA FDN2.
  3. Nadměrná „přechodná“ tvrdost vody. K tomuto slouží například filtr  DIONELA FTK3.
  4. Nadlimitní koncentrace těžkých kovů. Ty odstraní například vodní filtr DIONELA FAS4 odstraňuje z vody s velkou kapacitou arzen, antimon, hliník, selen, vanad, molybden, měď, olovo a fosfát.

V případě, že chcete dozvědět více, kontaktujte nás. Rádi vám poradíme.

Zpět do obchodu